Limnoteknik förbättrar miljön i sjöar, vattendrag och våtmarker.

Har ni problem med igenvuxna vattenområden? Ställs ni inför frågor om hur man på bästa sätt kan bekämpa en utvecklad vattenvegetation av olika slag?
Vi bekämpar vattenvegetationen i våtmarker, vid båtleder och kring badplatser.


Limnoteknik, Västergatan 33 274 32 Skurup | Mobil: 070-276 17 94, 070-377 06 42 | Fax: 0411-405 95