Maskin och redskap måste passa ihop

Fr o m 1995 gäller Maskindirektivet för nya maskiner som levereras inom EES (EU-länderna + Norge). Maskindirektivet på svenska heter AFS 1994:48 ”Maskiner och vissa andra tekniska anordningar”. Varje maskin ska vara CE-märkt. CE-märket plus tillverkarens försäkran om överensstämmelse ska garantera att maskinen uppfyller kraven i Maskindirektivet.

Med ”maskin” avses också utbytbar utrustning som ändrar maskinens funktion och som släpps ut på marknaden i syfte att föraren kan montera utrustningen.
Det betyder att ett redskapsfäste, rotator, hydraulhammare, sopvals m fl utrustningar måste vara CE-märkta och uppfylla direktivet.

Innan man monterar redskap eller annan utrustning på maskinen är det viktigt att man kollar om det ”passar ihop” med maskinen. Maskinens och redskapets begränsningar ska framgå av respektive bruksanvisning. Den som ändrar en maskins funktion är också ansvarig för att direktivens krav uppfylls – AFS 1994:48 och AFS 1998:4. Ansvaret kan inte skrivas bort.

Innan man bygger om eller ändrar en CE-märkt maskin så att säkerheten påverkas måste man göra en riskanalys. Finner man att risker kan uppstå ska dessa elimineras. Kan inte riskerna elimineras så ska man varna i bruksanvisning och på maskinen. Leverantören eller fabriken bör kontaktas om man är osäker

När man monterar demoleringsutrustning (hydraulhammare, olika saxar mm) försedd med en platta på ett redskapsfäste ska man vara speciellt uppmärksam. Det inte troligt att tillverkaren av plattan haft tillgång till basmaskinens hydraulkrafter och moment och risk finns att plattan är underdimensionerad och brister med följden att redskapet lossnar. För att förebygga det ska man se till att en fånglina finns mellan basmaskin och redskap.

Grävmaskin eller Gaffeltruck?

Floran av olika redskap som kan monteras på en anläggningsmaskin ökar för varje år. Många av dagens maskintyper blir nästan universalmaskiner vilka kan utföra de flesta förekommande arbetsuppgifter. Pallgafflar, rotatorer, asfaltskärare, sopaggregat, hydraulhammare, kranarmar är några redskap av det som finns. Grävmaskinen och hjullastaren är de maskintyper som har störst mångsidighet.

 

Vad man inte tänker på i sammanhanget är att det är redskapet som styr maskinens funktion när det gäller krav och bestämmelser på miljö och säkerhet. När man exempelvis monterar pallgafflar på en grävmaskin så blir den en gaffeltruck och måste uppfylla de krav som ställs på en konventionell gaffeltruck.